Hậu Khải Huyền - The Thinning (2016)
Thông tin

Hậu Khải Huyền - The Thinning (2016)

Khoa Học - Viễn Tưởng | 90 phút

0 719 10 0

  Giới thiệu

Hậu Khải Huyền, The Thinning 2016

"The Thinning" diễn ra trong một tương lai hậu khải huyền, nơi kiểm soát dân số được quyết định bởi một bài kiểm tra năng khiếu trung học. Khi hai học sinh (Logan Paul và Peyto) khám phá ra những thứ bất thường, mọi chuyện bắt đầu...

  Bình luận