Hand Shakers - Hand Shakers (2017)
Thông tin

Hand Shakers - Hand Shakers (2017)

| 23 phút

0 719 10 0

  Giới thiệu

Hand Shakers 2017

Bối cảnh của Hand Shakers diễn ra ở Osaka vào năm 20XX – xoay quanh Hand Shakers – thứ có thể triệu hồi “Nimrodes” – thứ vũ khí sinh ra từ sâu thẳm tâm hồn của con người. Các Team sẽ sử dụng Hand Shakers để chiến đấu với các đội khác. Và đội chiến thắng cuối cùng sẽ được gặp và thách đấu với “Chúa”.

  Bình luận

  Diễn viên