Bình Minh Của Những Tay Đua Rồng - Dawn of the Dragon Racers (2016)
Thông tin

Bình Minh Của Những Tay Đua Rồng - Dawn of the Dragon Racers (2016)

| 30 phút

0 719 10 0

  Giới thiệu

Bình Minh Của Những Tay Đua Rồng, Dawn of the Dragon Racers 2016

Phim Bình Minh Của Những Tay Đua Rồng là một bộ phim ngắn mô tả cách đua Rồng được phát minh. Hiccup và tất cả bạn bè của mình từ con rồng học viện chiến về những người thực sự phát minh ra nó.

  Bình luận

  Diễn viên